Purkutöiden osaaja Etelä-Suomessa

Purkutyöt tulee suorittaa hyvin suunniteltuna. Purkutyöprosessimme on suunniteltu tehokkaaksi, turvalliseksi ja ympäristön suojelun kriteerit huomioiden.

Joustava palvelu, ja ammattitaitoinen henkilökuntamme ja käyttämämme ensiluokkaiset välineet pitävät huolta siitä, että kohteenne valmistuvat varmasti sovitun aikataulun ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tehokas ja ketterä purkutiimi suunnittelee ja organisoi purkutyöt huolella. Nykytekniikka ja henkilökunnan ammattitaito mahdollistaa purkutöiden valmistumisen ajallaan. 

Purkutöissä ja näihin liittyvissä palveluissa esim: asbestikartoituksissa, palvelemme yksityisiä kotitalouksia, rakennusliikkeitä, isännöintitoimistoja ja julkista sektoria.

Purkutyö palvelut

Rakennuspurku

Talojen, piharakennusten ja erilaisten kiinteistöjen purkutyöt

Terveydelle vaaralliset aineet

Vaarallista ainetta sisältävien rakenteiden purkutyt

Homekohteet

Homerakennusten purku

Pölytön purku

Pölyttömällä purkamisella estetään haitta-aineiden leviäminen ympäristöön.

Kysy hinta-arvio purkutöistä

Ekologinen purkutyöprosessi

Keskitymme purkutöissä materiaalien kokonaisvaltaiseen hallintaan purkujätteen suhteen. Näin pystymme kierrättämään purkujätteen ekologisesti ja mahdollisimman vähällä määrällä kaatopaikalle menevää jätettä. Omaamme purkutyöprojekteista yli 30 vuoden kokemuksen. Kysy meiltä omasta purku-urakastasi lisätietoja.

Kokemusvuodet

Toteutuneet projektit

Vauhdilla asiaan

nettisivut by fortamedia.fi