purkutyöt

Tarjoamme nykyaiset purkutyöt avaimet käteen periaatteella.  Käytössämme ovat ekologiset toimintamallit ja teemme purkusuunnitelman kohteiden mukaan. Pyydä meiltä tarjous kohteesi purku-urakasta. Palvelemme rakennusliikkeitä, yksityisiä kotitalouksia, sekä julkista sektoria. Toimimme Helsinki, Uusimaa, sekä koko Etelä-Suomen alueella.

Miksi valita meidät ?

  • Tehokas henkilöstö
  • Yli 30 vuoden kokemus purkutyöprojekteista
  • Purkuprosessin turvallisuus
  • Ekologinen purkujätteen kierrätys

Purkutyö kohteet

  • Omakotitalot ja piharakennukset
  • Teollisuus ja toimistorakennukset
  • Homekohteet
  • Pölytöntä purkua vaativat kohteet

 

OMAKOTITALOJEN JA PIHARAKENNUSTEN PURKUTYÖT EDULLISESTI

Omakotitalojen ja piharakennusten purku vuosien kokemuksella. Talon purkamisen hinta on paljon edullisempaa kuin mitä yleinen käsitys on.  Puramme omakotitalot rakennusmateriaalista riippumatta. Teemme pihapiirin muiden kiinteistöjen purkutyöt, kuten autotallit, varastot, ja muut talousrakennukset. Purkutyöt urakast kestävät yleensä n. 1 viikosta, kuukauteen riippuen kohteen kokoluokasta.

Teollisuus- ja toimistorakennusten kokonaispurku tai osittaispurku

Suoritamme vanhojen liike-, varasto- ja teollisuusrakennusten purkutyöt, jotka ovat tarpeen poistaa uuden tieltä. Teollisuushallien, tuotantotilojen ja muiden kiinteistöjen purku. Omaamme näiden kohteiden purkutöistä vuosikymmenten kokemuksen.

Rakennuspurkutyöt teemme ns. lajittelevana purkutyönä. Tällä menetelmällä teemme purkutyön siten että purkukohteesta saadaan eroteltua eri jätelajit purkutuotteiksi, mahdollisia hyötykäyttömahdollisuuksia varten.

Homerakennuksen purkutyöt

 

Home- ja bakteerikohteiden purkutöissä tulee ottaa huomioon työskentelytavat, työvälineet ja suojavälineet. Kun rakennus on homeesta saastunut sen purkujätteen käsittelyä ei tarvitse erikseen erikoiskäsitellä tai merkitä kuten vaarallisten aineiden purkujätteitä, esimerkiksi asbestia. Homekohde puretaan kuten mikä tahansa purkutyökohde riippuen siitä tapahtuuko purkaminen kokonaispurkuna vai sisäpurkuna.

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutöissä työmenetelmä valitaan purettavan materiaalin, rakenteen ja purkukohteen koon mukaan ottaen huomioon purkutyön vaikutuspiirissä toimivat henkilöt ja kohteen käyttö purkutyön aikana. Terveydelle vaarallisten käyttö rakentamisessa ei ole mikään erikoisuus. Niitä löytyy 1900- luvun alussa rakennetuissa rakennuksissa, kuin nykypäivän 2000-luvulla tehdyistä uusista rakennuksista.

Pölynpoisto- ja ympäristön suojaamistapa valitaan purkutyössä vapautuvan terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja toimintaympäristön mukaan niin, että purkutyöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekeville ja purkutyön vaikutuspiirissä oleville.

Henkilökohtaiset suojaimet valitaan terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineiden, niiden määrän, purkutyön keston ja purkukohteen olosuhteiden perusteella niin, että purkutyössä vapautuvista aineista ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa purkutyötä tekevälle.

Pölytön purku

Purettavien ja vaurioituneiden rakennusten sisältämät pölyävät kohteet ovat lisänneet näistä johtuvia ongelmia. Pölyttömän purkutyön onnistuvuutta voidaa lisätä valitsemalla siihen oikea menetelmä ja oikeanlaiset purkukoneet. Suuremmissa ja runsaasti purkutöitä sisältävissä hankkeissa pölyntorjunnan etuikäteissuunnitelma on yksi osa purkusuunnittelukokonaisuutta.

Pölyttömän saneerauksen suunnittelu alkaa siitä ajatuksesta, että materiaalien purku, työstö ja muokkaus aiheuttavat aina työympäristöön pölyä ja joskus myös erilaisia kaasuja, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Pölyjen vaarallisuus riippuu siitä sisältääkö ne vaarallisia aineita ja missä määrin.

Ennen töiden aloitusta on pölyttömän purkukohteen alue tutkittava ja tarkastettava riittävän hyvän kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän jälkeen on laadittava työ-ja suojaussuunnitelmat noudattamalla pölyttömästä saneerauksesta annettuja ohjeita.

Rakennuspurkutyöprosessi

– Rakennuksessa olevien ongelmajätteiden poisto

– Rakennuksen siivous muusta ongelmajätteestä. (alkusiivous)

– Rakennuksen runkoon kuulumattomien materiaalien poisto

– Rakennuksen rungon purku rakennusosittain ja purkutuotteittain.

Homerakennuksen purkuprosessi

Homekohteet puretaan joko kohdemenetelmänä tai osastointimenetelmänä. Ennen aloitusta suoritetaan mikrobitutkimus.

Mikrobitutkimus

lajisto

myrkyllisyys

Työn suoritusaika

Suojaukset

vaarallisten aineiden purkuprosessi

Vaarallisten aineiden purkutyöprosessi kosteus-ja mikrobivaurioituneen rakenteen korjauksessa.

Vaurion / vaarallisen aineen havaitseminen

Kosteus-ja mikrobivaurioselvitys

Vaarallisen aineen poistaminen

Rakenteiden kuivaaminen

Muut purkutyöt

Uudelleen rakentaminen

Jälkiseuranta

pölytön purkuprosessi

Selvitetään rakennuksessa olevat terveydelle haitalliset aineet ja niiden sijainnit

Määritellään purkutyömenetelmät ja työntekijöiden henkilökohtainen suojautuminen

Ympäristössä olevien ihmisten suojaus ja informointi

Työmaalle varmistetaan tarvittava määrä ilmanvaihto ja pölynpoistolaitteita

Työmaalle varmistetaan siivous, puhdistus ja jätteidenkäsittelyvälineet

Tarvittaessa pölyn leviämistä estetään kastelemalla työkohdetta tai käytetään pölynsidonta-ainetta.

Laitteistojen kunnon tarkistukset aina ennen töiden aloitusta.

Vauhdilla asiaan

nettisivut by fortamedia.fi